Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Žinkovy

Sbor v současnosti - více aktuálně na www.sdhzinkovy.estranky.cz

Založení sboru a jeho historie

V druhé polovině 19. století dochází k zřizování dobrovolných hasičských sborů v Čechách. Do tohoto období spadá i vznik našeho žinkovského dobrovolného hasičského sboru. Sbor byl založen roku 1879 bez zkušeností, bez finančních prostředků, ale plný odhodlání a předsevzetí. Sbor tvořilo 26 činných a 31 přispívajících členů. Za vlastní peníze si koupili pracovní i slavnostní stejnokroj, výzbroj a jiné potřeby, které byly zakoupeny z darů místních příznivců – vysokorodý hrabě Filip ze Staufenbergu, farář Pavel Bernardin a jeho osvícenost Jan Hrabě z Harachů. Prvním předsedou prozatímního výboru byl zvolen Jan Duchek, ředitel velkostatku. Po roce převzal předsednictví učitel Jan Jiskra, který vedl sbor více jak 25let. V roce 1891 ve zvláštním usnesení se hasičské sbory nepomuckého a přeštického okresu vyslovili nejen pro župu zdravotní a ochrannou, ale i pro pomoc při náhlých pohromách. V roce 1894 byla zakoupena nová stříkačka v ceně 900 zlatých. V roce 1906 převzal funkci předsedy pan Václav Ochoc a po něm tuto funkci zastával pan Šrámek. Období let 1916-1919 byl tehdejší sbor oslaben o členy, kteří narukovali do 1. světové války. Za toto období se konaly pouze čtyři schůze. 6. ledna 1919 se konala 1. valná hromada a to již v samotné Československé republice. 2. schůze v roce 1919 se konala po požáru předního traktu zámku, kde tehdejší sbor úspěšně zasáhl. Majitel baron Škoda ocenil rychlý a účinný zásah a odměnil sbor darem 1200 korun. V roce 1931 na základě usnesení obecního zastupitelstva byla starší stříkačka přidělena osadě Čepinec a pro sbor v Žinkovech byla zakoupena nová, již motorová stříkačka v ceně 41 000 korun od firmy Stratílek. V době 2. světové války bylo jen několik mimořádných schůzí.

V letech 1945-1969

Od roku 1945 vlastní sbor požární vozidlo značky mercedes, vybavené stříkačkou. Od roku 1951 se stává předsedou sboru Václav Knedlík po roce pan Cebrovský a poté pan Veselý. V roce 1953 měla hasičská jednota 28 činných a 25 přispívajících členů, kteří cvičili a dobrovolně se vzdělávali, aby byli vždy a v každém případě stále připraveni. V roce 1959 vstupuje do sboru 21 žen, které jako družstvo hájili čest žinkovských požárníků v řadě soutěží. V roce 1961 byl zvolen předsedou sboru pan Troch. V roce 1963 sklidili žinkovští požárníci velký úspěch za žebříkové cvičení, které se velmi zalíbilo. Od roku 1964 je předsedou sboru opět pan Veselý a po roce ho vystřídal v této funkci pan Kliner. Od roku 1964 vlastní sbor přívěskovou stříkačku DS 16. V roce 1965 se například požárníci zůčastnili likvidace požáru ve Březí u Loudů. Od roku 1967 sbor vlastní požární vozidlo tatra 805 (kačena) a příslušenství PS 8.

V letech 1970-1980

V 70-80 letech udržovali aktivní členové dobrou pověst sboru. Od roku 1971 sbor vlastní cisternové vozidlo škoda 706 RTO CAS 16 (barka). V témže roce je zvolen starostou sboru pan Tureček. V letech 1972-73 se uskutečnila výstavba nové hasičské zbrojnice. 9. 6. 1973 byla slavnostně otevřena. Slavnost pokračovala soutěží družstev z celého okrsku a večer taneční zábavou. V roce 1974 se stává předsedou sboru pan Václav Vopalecký st. a po něm pan Václav Hora st. Mimo výjezdů k požárům prováděli pravidelné dohlídky a prohlídky komínů, pořádali pravidelně požárnické plesy, požárnické přednášky pro veřejnost a pro školní mládež a různé zájezdy. V roce 1981 byl zvolen starostou sboru pan František Šrait. Sbor byl součástí aktivit rozvoje obce, například při výstavbě nové mateřské školky v akci Z a jiných akcí. Družstvo požárníků se účastnilo všech námětových cvičení a okrskových soutěží našeho 13. okrsku. Po tři roky se stává držitelem poháru v soutěži družstev pořádané ZO SPO Partoltice. Na základě těchto soutěží se stává ZO SPO Žinkovy vyhlašovatelem soutěže nové a to memoriálu Václava Maška v letech 1981-86. Tyto soutěže byli organizačně velmi zdařilé a na úrovni i díky schopnostem tehdejšího velitele sboru pana Josefa Podskalského, starosty sboru pana Františka Šraita a dalších aktivních členů. Například při čtvrtém ročníku cvičila za žinkovské požárníky tři družstva. Muži do 35 let a muži nad 35 let, kteří obhájili 1. místa. V tomto období bylo postaveno poprvé v historii sboru i družstvo žáků, kteří byli několikrát součástí ročníků této soutěže. Počátkem roku 1987 vlastní sbor hasičské vozidlo avie 30 DVS 12 ze Štěnovic a cisternový vůz škoda 706 RTHP CAS 25 od drážních hasičů z Plzně. Škoda 706 RTO CAS 16 bylo přiděleno do tehdejšího JZD Březí, kde sloužilo ještě několik let. V roce 1988 byl zvolen starostou sboru pan František Šeba. Po roce 1989 se mění název sboru do té doby ZO SPO opět na původní název SDH.

V letech 1990-2000

V tomto období se sbor pravidelně zúčastňoval okrskových soutěží i mimo náš okrsek. V roce 1991 vstupuje do sboru devět mladých členů, což se projevilo právě na účastech těchto soutěží. V témže roce se stává sbor součástí plošného pokrytí integrovaného záchranného systému a je zařazen do výjezdové skupiny JPO III. V průběhu roku 1994 proběhla rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici včetně nového krovu. Jeden z hlavních organizátorů těchto prací byl tehdejší velitel pan Václav Šeba. Od roku 1996 se stává starostou sboru právě zmíněný pan Václav Šeba. V roce 1997 odkupuje obecní úřad zámeckou stříkačku PPS 12 od Orey, kterou měl sbor již několik let v užívání. V roce 1998 byl zvolen starostou sboru pan Václav Vopalecký.

V letech 2000-2007

V roce 2000 vystřídal pana Václava Vopaleckého ve funkci starosty sboru pan Václav Klesa. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží a výjezdová jednotka v případě potřeby zasahuje při událostech – požáry atd. V roce 2002 je zvolen do funkce starosty pan Josef Karhan. Ve stejném roce se sbor aktivně podílel na záchraně majetku občanů při celostátních povodních a odstraňování následků po nich, čímž byl oceněn ministerstvem vnitra čestným uznáním. V roce 2004 sbor oslavil 125. výročí založení sboru. 17. července uspořádal soutěž v hasičském útoku. Zúčastnilo se 24 družstev z našeho 13. okrsku i mimo něj. Za náš sbor nastoupili dvě družstva do 35 let a jedno nad 35 let. Jedno družstvo do 35 let bylo postaveno ze začínajících mladých hasičů, kteří se poprvé prezentovali v této činnosti a velmi úspěšně. Při této příležitosti byli zároveň Okresním sdružením hasičů na Plzni-jihu oceněni někteří naši členové za dlouholetou aktivní činnost ve sboru, a to pan Václav Šeba, pan Václav Klesa a pan Václav Vopalecký.

Složení výboru k 20. 1. 2007

  • starosta Josef Karhan
  • místostarosta Václav Klesa
  • místostarosta Václav Šeba
  • jednatel Pavel Hupač
  • velitel Josef Suda
  • zástupce velitele Václav Šampalík
  • hospodář Jaroslav Řežábek
  • strojník + správce výst. mat. Pavel Kasalík
  • člen + strojník Václav Vopalecký
  • člen Pavel Láska

Sbor má v současné době 62 členů. Výbor včetně ostatních činných členů se pravidelně schází každý první pátek v měsíci. Sbor je zařazen do již zmíněného integrovaného záchranného systému ve skupině JPO III se 14. člennou výjezdovou jednotkou. Při výjezdech jednotka disponuje zejména cisternou  CAS K 25 Liaz a avií 30 DVS 12. Jednotka vyjíždí ročně v průměru k 5 až 7 nahlášeným událostem, zejména k požárům, kde se přímo podílí na jejich likvidaci a nebo slouží k dopravování a doplňování hasiva jednotkám JPO I a JPO II. Členové jednotky s odbornou způsobilostí se pravidelně zůčastňují školení k tomu určených, udržují techniku v provozuschopnosti a spolu s obecním úřadem městyse Žinkovy průběžně doplňují vybavení jednotky k zásahům. Co se týče ostatní činnosti sboru, zejména v kultuře, tak pravidelně pořádá svatováclavskou pouťovou zábavu. Od roku 2006 opět obnovil tradiční májovou veselici včetně krojovaného průvodu městysem Žinkovy. Zúčastňuje se veškerých společenských akcí městyse a podílí se na rozvoji městyse Žinkovy a okolí. Jestliže má sbor dobře fungovat musí to být dobrá parta, staří a mladí musí táhnout za jeden provaz, což se nám v posledních letech, myslím, daří.


Josef Karhan
starosta SDH Žinkovy

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři