Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

Partnerská obec

Grossheringen

Od roku 2003 byl náš městys, na základě předběžného výběru provedeného Svazem obcí a měst ČR, v písemném styku s představiteli obce Grossheringen, kteří tak jako my, projevili zájem o výměnu zkušeností obcí a vzájemné bližší poznávání občanů a jejich způsobu života.Vstup naší republiky do celku států – Evropské unie, ještě umocnil vzájemnou snahu o navázání partnerství.

Pozvání zastupitelstvem a podnikateli obce Grossheringen k první návštěvě – setkání projednalo zastupitelstvo našeho městyse na svém veřejném zasedání, dne 12.8.2004, opakovaně schválilo záměr vytvořit partnerskou vazbu mezi obcemi a určilo, v souladu s parametry pozvání, složení naší první delegace. Ve dnech 04.-05.2004 se naše první setkání uskutečnilo.

Grossheringen má 650 stálých obyvatel a skládá se ze tří částí. Jedna z částí má charakter odpovídající původní středoevropské zemědělské praxi, ve velkém dnes již téměř nepozorované, druhá, naopak připomíná spíše nepomucké uličky a má poněkud městské rysy. Třetí z nich nese název Kaatschen. V této části žije 50 obyvatel, kteří převážně hospodaří na 10 ha vinic, které k ní z východu přiléhají. Ráz krajiny příjemně připomíná naše milé Pošumaví, obcí protékají řeky Saale a Ilm. Obě tak v parametrech šumavské Úslavy. Ke zmíněným deseti ha soukromých vinic patří ještě přičíst 1 ha vinic obecních.

 Tradici pěstování vín obnovili občané grossheringenští po roce 1989, po sjednocení Německa. Navázali tak na dávnou tradici. V současné době pěstují především suchá, tedy nesladká vína, , ale i milovníci sladších si přijdou na své. Sladší vína nesou pak označení „lieblich“. Pokud jde o odrůdy, na terasách vinohradů lze spatřit cedulky s nápisem Muller Thurgau, Bacchus (mladá, relativně nedávno samostatně uznaná odrůda), Kerner – to pokud jde o vína bílá. Ostatní, např. Portugieser (Portugal), Bauer Zweigelt, Merlot, jsou vína červená. Žádné z uvedených odrůd nedávají pěstitelé přednost. Která z nich obstojí pěstbou a odbytem nejlépe, teprve prokáže k tomu potřebný delší čas. Všechny odrůdy jsou chutné a naprosto snesou srovnání s produkcí u nás obvykle prodávanou, včetně např. australských a chilských dovozů. Z tématu o grossheringenském víně však je nejpozoruhodnější jiný fakt. V roce 1994 se občané obce rozhodli, že svépomocí upraví ladem ležící stráň cca o výměře 1 ha na vinohrad. Po deseti letech je vidět výsledek jejich snahy a práce, důkaz jejich píle a občanské sounáležitosti - nádherný, plně rodící vinohrad s terasami z vápenatého kamene s 241 schody, po kterých návštěvník dojde k vinné restauraci, s vyhlídkou na řeku. Obecní vinohrad je pronajatý soukromé firmě, která každý víkend pohostí jednu z grossheringenských rodin či skupin kamarádů z řad občanů. Obec Grossheringen má devítičlenné zastupitelstvo. Všichni zastupitelé jsou podnikateli a odvádí povinné procento prací i finančních prostředků dobrovolně přímo ve prospěch obce. V obci není škola, ale překrásná mateřská školka s jednodenními jeslemi, to vše pro 35 dětí. Zdobí ji vzorný pořádek a mimořádně vkusná jednoduchá výzdoba. V obci působí 10 restaurací(prosperujících) a působí v ní 19 firem, respektive podnikatelů. Největší z nich, která je také rozhodujícím faktorem přítomné prosperity obce, je firma na výrobu sanitární techniky, zaměstnávající na 2000 zaměstnanců z širokého okolí. V okolí je řada lázeňských center, která jsou pravidelným a stálým odbytištěm pro tohoto velkovýrobce.

Spolkový život v obci není nepodobný našemu. Působí v ní Dobrovolný hasičský sbor, myslivci, ochránci přírody a sportovní klub, který ale nemá fotbalový tým. Věnuje se tenisu a parkůru a jízdě na ponících. Přesto je v pěkném areálu i fotbalové hřiště. Ve výhledu obce je postavit, na určené ploše územním plánem, malou, sportovní loděnici. Zcela samozřejmou aktivitou je jízda na kolech, které jsou, jako v každé německé obci, vyhrazeny zvláštní trasy, v Grossheringenu zpravidla ze zámkové dlažby.Obec před časem realizovala výstavbu kanalizace a vodovodu, každá nemovitost, resp.její vlastníci, přispívala částkou 15 000 EUR. Obec Grossheringen postupně rekonstruuje nemovitosti, které jsou ve vlastnictví obce, za pomoci zemských, krajských i evropských finančních prostředků.

Podél komplexu budov továrny na sanitární zařízení vede trať, kterou jezdí „Schnellzug“ – zvláštní rychlík, na trase Mnichov – Berlín a zpět. 

www.grossheringen.de

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři