Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

Hasičská technika

Projekt Pořízení hasičské cisternové automobilové stříkačky pro JPO III Žinkovy je spolufinancován Evropskou unií Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/000IROP0384

 

 

Cílem projektu bylo:

 • Posílení vybavení základní složky integrovaného záchranného systému - JSDH Žinkovy pořízením nové hasičské cisternové automobilové stříkačky pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, silných sněhových přívalů, silných námraz, větrných orkánů a smrští směřující ke zlepšení možností v oblasti odstraňování jejich důsledků.
 • Prohloubení a rozšíření možností a spektra činností a zásahů při mimořádných událostech. Nová technika znamená účinnější a rychlejší využití, zároveň je i spolehlivější. Se spolehlivostí k výjezdu jde ruku v ruce také následná zvyšující se četnost výjezdů (spolehlivé jednotky jsou volány k událostem častěji). Nová technika bude samozřejmě využita i k novým a komplexnějším úkolům celého IZS při zdolávání nenadálých událostí.
 • S pořízením nové techniky (CAS) klesnou náklady na údržbu vozidel, kde je předpoklad méně závad či technických problémů. Rovněž se projeví snížená spotřeba pohonných hmot u nové techniky + ekologičtější provoz.

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčovou aktivitou projektu je pořízení nové hasičské cisternové automobilové stříkačky.
 • Pořízení hasičské cisternové automobilové stříkačky bylo realizováno na základě uskutečnění otevřené nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ve věci výkonu zadavatelských činností spojených se veřejnou zakázkou pověřil městys Žinkovy společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
 • Vítězný dodavatel, společnost THT Polička, s.r.o. byl vybrán dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 6.798.000 Kč bez DPH, 8.225.580 Kč včetně 21% DPH. Kupní smlouva byla uzavřena dne 30. 1. 2017.
 • Předpokládaný mezní termín dodání hasičské cisterny do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy byl splněn již v termínu 28. 6. 2017, kdy byla hasičská cisterna pod typovým označením CAS 30 TATRA 815-7 6x6 včetně nástavby řádně předána kupujícímu.

Výstup projektu:

 • Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS - 1 cisternová automobilová stříkačka vč. výbavy a příslušenství

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 19. výzvy - TECHNIKA PRO IZS - SC 1.3

 • Program: Integrovaný regionální operační program
 • Prioritní osa: PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  
 • Specifický cíl: SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %
 • státní rozpočet - 5 %

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři