Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

Genmjr. Ing. Emanuel Šrámek

pametni deska genmjrOsobní data:

 • Narodil se 2. května 1910 v Žinkovech
 • Zemřel 24. července 1992 v Žinkovech
 • 31. 10. 1942 sňatek s Joan, rozenou White, v Chelfordu, hrabství Cheshire, Velká Británie

Vzdělání:

 • Obecná škola v Žinkovech, 1915 – 1921
 • Reálné gymnázium v Plzni, 1921 – 1922
 • První státní reálné gymnázium v Praze, 1922 – 1930
 • Škola pro důstojníky pěchoty v Klatovech, 1930 – 1931 (v hodnostech svobodník, desátník)
 • Vojenská akademie v Hranicích na Moravě, 1931 – 1933 (v hodnostech četař aspirant až poručík pěchoty)
 • Vysoká škola válečná v Praze, 1. 10. 1946 – 31. 8. 1947 (v hodnostech major až podplukovník pěchoty)
 • 1930  35. pěší pluk v Plzni, v hodnosti vojín
 • 1930 – 1931   Škola pro důstojníky pěchoty u 2. divize v Klatovech, v hodnostech svobodník, desátník
 • 1931 – 1933  Vojenská akademie v Hranicích na Moravě, v hodnostech četař aspirant až podporučík pěchoty
 • 1933 – 1935  
  • 2. Horský prapor, Dolní Kubín, velitel 2. roty, Horský pěší pluk, velitel čety, v hodnosti poručík pěchoty
 • 1935 II. Horský pluk, 4. rota, Turčianský sv. Martin
 • 01. 09. 1936 Strážní prapor II:, 4. hraničního pluku v Háji u Opavy v hodnosti poručíka pěchoty
 • 1937 – 25. 12. 1938  Strážní prapor II: ženijního skupinového velitelství v Háji u Opavy do 15. 03. 1939 4. Hraniční pluk, 1. prapor, 4. rota, Vlachovo a Štítník (Slezsko), v hodnosti poručíka pěchoty
 • 15. 03. 1939   propuštěn na dovolenou z Československé armády (pobyt střídavě v Žinkovech a v Praze)
 • 12. 06. 1939    odchod z Michálkovice Slezsku, pěšky přes protektorátní hranici do Krakova a do Bronovicv Polsku, do sběrného místa formujícího se československého odboje
 • počátkem léta 1939   Odjezd polskou lodí „Chrobry“ s ostatními příslušníky čsl. Armády v Polsku do Francie do st. Germain au Laye do dalšího sběrného stanoviště budoucích čl. jednotek v zahraničí
 • 22. 08. 1939   po nepřijetí čsl. zahraničního vojska nutný vstup do cizinecké legie, po převozu čsl. vojáků do Alžírska k 1. pluku CL, 13. pluku senegalských střelců v hodnosti poručíka, v alžírské pevnosti Sidi bel Abess
 • 02. 09. 1939   vyhlášena mobilizace Francie
 • 03. 09. 1939   vyhlášena válka mezi Francií a Německem – otevřena možnost účasti čsl. zahraničního vojska ve francouzských jednotkách
 • 07. 07. 1940   po pádu Francie převoz čsl. jednotek z Francie do Velké Británie, Liverpoolu (lodí Rod el Farag)
 • červenec 1940   prezentován u 1. pěšího pluku I. praporu 3. roty u čsl. zahraničních jednotek ve Velké Británii v Cholmondeley v hrabství Cheshire  v postavení velitele kulometné roty
 • 25. 10. 1941   povýšen do hodnosti nadporučíka ve funkci zástupce velitele roty, výcvik jednotek probíhá v anglických obcích Leamington Spa a Lowestoft
 • 07. 02. 1943      absolventem tankového kurzu v hodnosti nadporučíka u I. tankového praporu 1. roty čsl zahraniční jednotky v Dovecourtu
 • v první polovině roku 1944     absolvoval půlroční kurz velitelů těžkých tankových dílen v Bovingtonu při I. tankovém praporu čsl. jednotky ve Velké Británii
 • 22. – 28. 1. 1945   přešel 1. tankový prapor 1. čsl. brigády spolu se 4. ukrajinským frontem přes jaslo, Gorlici, Zborov, Bardejov, Branisko a Prešov do Kežmaroku, po reorganizaci tankových jednotek se nově organizovaný III. Tankový prapor v čsl. samostatné tankové brigádě v SSSR přesunul za 14 dnů ze slovenského Kežmaroku do jižního Polska, do horního Slezska
 • 24. – 26. 03. 1945    z Polska se po ose Zorau,  Lososu, Šeroka ocitla tanková brigáda spolu se 4. ukrajinským frontem, podporovaná čsl. leteckou divizí, na 10 kmod čsl. hranice
 • v bojích působil v postavení velitele automatčíků v hodnosti kapitána
 • 18. 08. 1944   odvelen do čsl. jednotky ve Velké Británii k 1. čsl. sboru v SSSR do funkce velitele samostatného motorizovaného praporu automatčíků u 1. tankové brigády v hodnosti kapitána pěchoty
 • Cesta na východní frontu byla s ohledem na válečnou geopolitickou situaci značně komplikovaná. Nejprve v konvoji lodí z Liverpoolu do Alexandrie v Egyptě, poté po souši do Káhiry, Haify a iráckého Bagdádu. Odtud do perského Teheránu, ze kterého vedla poslední etapa do sovětského Baku.
 • 14. 11. 1944   přidělen k 1. československému sboru v SSSR, k 1. čsl. samostatné tankové brigádě na sovětsko – německé frontě účastníkem tažení na řece Ondavě v Karpatech, ve velitelské funkci se zúčastnil dobytí Nižního Komárníku a Bodružalu.
 • V bojích jednotka jím vedená přišla o všechny tanky. Stav výzbroje a posádek byl doplněn do dvou měsíců. Již kompletně dozbrojená jednotka se zúčastnila osvobození prvního města Československé republiky Stropkova na východním Slovensku.
 • 21. 04. – 10. 05. 1945   byl účastníkem bojů a osvobození Opavy, Moravské Ostravy, kde jeho jednotka respektive jeho tanky byli prvními osvoboditeli města (30. 04. 1945), dále Bolatic na Opavě, již v hodnosti majora pěchoty a v postavení zástupce velitele čsl. brigády, ostravské a pražské operace Rudé armády. Osvobození přinesl Velkému Polomu, Čavisovu, Zábřehu (26. 04. 1945), kromě Ostravy, Fulneku a Olomouci (30. 04. 1945). Stal se účastníkem osvobozovacího tažení Poličkou, Čáslaví, Kutnou Horou až do Prahy (01. 10. 5. 1945). Pro období srpna a září 1945 vykonával funkci velitele 1. tankové brigády Československé armády v osvobozené vlasti, v hodnosti majora pěchoty.
 • Od září 1945 do září 1946  byl velitelem tankové brigády ve Vysokém Mýtě
 • Od 01. 10. 1946 do 31. 07. 1947  působil jako vojenský pedagoga vysoké škole válečné pro tanková vojska v Praze, v oboru vojenské taktiky, v hodnosti majora
 • Od 01. 09. 1947 do 30. 08. 1948   po převelení působil u 35. pěšího pluku na velitelství II. pěší divize v postavení přednosty 4. oddělení štábu
 • K 31. 08. 1948   zařazen do prahy na Vysokou školu jako profesor stolice tankového vojska, povýšen do hodnosti podplukovníka
 • K 01. 09. 1948 zařazen do skupiny důstojníků generálního štábu, povýšen do hodnosti plukovníka, kde setrval v zařazení do roku 1951
 • V roce 1951  absolventem generálského kurzu a dalších kurzů, starším profesorem tankových vojsk Vysokého učiliště v Praze
 • Po absolvování kurzů do 15. 12. 1952 náčelníkem vyšší školy důstojníků tankového vojska při Generálním štábu Československé armády
 • K 31. 12. 1952   propuštěn z Československé armády, spolu s dalšími bojovníky za svobodu vlasti v letech 1939 – 1945 bojujících mj. na západních frontách v jednotkách demokratických států

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři