Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

MS Lověna Žinkovy

Kronika Mysliveckého sdružení Lověna - Žinkovy byla založena v r. 1979. Zápisů do ní se ujal Jan Cupl ze Žinkov. Kronika začíná popisem přírodních krás Žinkovska a je obohacena hojnou fotodokumentací. 

Stručný pohled do historie myslivosti na Žinkovsku

Jeden z rodů, který vlastnil žinkovské panství - hrabata s Vrtby, měl v rodovém znaku jelení paroží. Kníže Jan Karel Lobkovic, který byl od r. 1830 dědicem celého vrtbovského panství, reformoval lesní a hospodářskou správu a nad úředníky a ostatní služebníky stanovil inspektora s plnou mocí. Hrabě Harrach, jeden z dalších majitelů panství, nad zámkem založil oboru o rozloze asi 30 ha. Tu pak nový majitel, vídeňský finančník Karel Wessely rozšířil, takže měla rozlohu asi 250 ha.. Zde pak založil pověstný chov žinkovských muflonů a daňků. V r. 1922 byl tento chov zrušen, v r. 1938 opět, ale ve skromnějším počtu, obnoven a později v l. 1951 - 53 opět zrušen. Výborné výsledky v chovu muflonů a daňků dosahoval zejména nadlesní Antonín Tyl, člověk s bohatými zkušenostmi v chovatelství zvěře i v ostatní lesnické práci.

Z žinkovského chovu pocházel i nejlepší muflon na Mezinárodní výstavě v Berlíně r. 1937, jehož trofej dosáhla 235,74 bodu. Význačnou osobností Žinkovska byl také Ing. Antonín Dyk. Velmi dobrých výsledků v žinkovské oboře dosahoval i chov daňků. Trofeje na výstavě ve Vídni dosahovaly vysokých ocenění. Posledního daňka v r. 1925 odstřelil kontrolor Engelbert Dřevíkovský, pozdější ředitel panství Žinkovy.

Žinkovské panství se první a druhou pozemkovou reformou zmenšovalo, v okolních vesnicích vznikali noví majitelé půdy. S tím byla vytvořena honitba o rozloze asi 115 ha. Ve vzpomínkách současníků na hony té doby se objevují jména Ernst Wessely, Karel Wessely, Dr. Karel Škoda, ředitel cukrovaru Šálek, hajný Klásek, statkář Kraus a podobně. Také v Březí vznikla v r. 1937 společná honitba.

Toto období končí r. 1939 - začátkem 2. světové války. Po válce v r. 1947 byl vydán Zákon o myslivosti a v rámci žinkovského katastru se vytvořilo Honební společenství, jehož předsedou byl Emanuel Šrámek. V r. 1950 toto společenství zaniklo a bylo vytvořena Lidová myslivecká společnost (LMS) v Žinkovech. , jejímž prvním předsedou se stal František Krieger. V r. 1956 došlo ke sloučení LMS Vojovice, Radochovy, Partoltice a Žinkovy. Předsedou této organizace byl Matěj Strejc. V r. 1960 vznikla okresková Jednota Žinkovy sloučením LMS Žinkovy, Březí, Prádlo, Neurazy a Doubrava Vojovice,. Předsedou tohoto okrsku se stal Jan Hraba z Prádla.

Nový zákon o myslivosti vzniká v r. 1962 a je založen Československý myslivecký svaz. Na tomto základě vzniká v r. 1962 Myslivecké sdružení 40. výročí založení KSČ se sídlem v Žinkovech, o rozloze 1645 ha.

Kronika pak podrobně sleduje a fotograficky dokládá od r. 1962, roko po roku, dějiny Mysliveckého sdružení. V r. 1987 oslavilo Myslivecké sdružení 25. výročí vzniku. Zápisy končí rokem 1988.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři