Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 20.10.2021 05.11.2021
ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 15.10.2021 16.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - Návrh změny č. 2 územního plánu Nepomuk 11.10.2021 30.11.2021
Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Kanalizační řád stokové sítě městyse Žinkovy 17.08.2021
Agenda nedostatečně určiě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - aktualizace k 1. 2. 2021 04.05.2021 31.12.2023
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Návrh rozpočtu na rok 2021 26.04.2021
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2021 19.04.2021 31.12.2021
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2020 25.03.2021
Svazek obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium na rok 2021 10.12.2020 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 10.12.2020 31.12.2025
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy 10.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotníctví ČR od 21. 10. 2020 20.10.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy (MZe, Odb. hosp. úpravy a ochrany lesů) 28.07.2020 31.12.2022
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpocet na rok 2020 27.07.2020
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 27.07.2020
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet za rok 2019 27.07.2020
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2019 27.07.2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 30.01.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
VÝSTRAHA ČHMÚ pro Plzeňský kraj - nebezpečí požárů 23.04.2019
Žinkovy - Pasport místních komunikací 22.02.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 07.01.2019 31.12.2022
ZŠ a MŠ Žinkovy - návrh rozpočtu na rok 2019 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke scvhálenému rozpočtu 2019 05.12.2018 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 17.10.2018
OZNÁMENÍ o vyvěšení dokumentů 23.10.2017
ODPOVĚĎ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 30.08.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za r. 2016 03.07.2017
SMĚRNICE Úřadu městyse Žinkovy č. 02 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 29.03.2017
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 24.02.2017 31.12.2021
Strategie rozvoje městyse Žinkovy 2015 - 2020 15.03.2016
INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb. 07.05.2014 31.12.2023
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy 26.09.2013 10.12.2020
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ŽINKOVY 25.09.2013
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 21.11.2012 31.12.2020

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 6/2020 o poplatku za komunální odpad 01.01.2021
OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 3/2014 03.02.2020
OZV č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV č. 4/2014 03.02.2020
OZV č. 3/2020 o místním poplatku ze psů 03.02.2020
OZV č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 03.02.2020
OZV č. 1/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 03.01.2020
OZV č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Žinkovy 03.01.2020
OZV č. 1/2018, o zrušení OZV č. 4/2004 12.06.2018
OZV č. 2/2018, kterou se vydává požární řád městyse 11.06.2018
OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad 08.01.2016 25.01.2016
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Žinkovy 01.04.2015 02.01.2020
OZV č. 1/2014, kterou se stanovují providla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Žinkovy a vymezuj prostory pro volné pobíhání psů 07.03.2014
OZV č. 6/2014, kterou se zrušuje OZV č. 6/2007 07.03.2014
OZV č. 2/2013 o zrušení OZV č. 2/2003 11.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2013 - Územní plán Žinkovy 25.09.2013 11.10.2013
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy 25.09.2013 15.01.2014
OZV č. 6/2007 o zákazu spalování některých druhů paliv a o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v obci 19.02.2007 19.02.2007
OZV č. 6/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1993, ve znění vyhl. č. 2/1999 a vyhl. č. 1/2003, o rodičovském příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny Základní školy Žinkovy 07.12.2004
OZV č. 5/2004 - Požární řád obce 16.08.2004 31.08.2004
OZV č. 3/2004 o místních poplatcích 19.04.2004 03.05.2004
OZV č. 4/2004 o provádění majetkoprávních úkonů obce 19.04.2004 03.05.2004
OZV č. 3/1999 o pohybu zvířat na veřejném prostranství 01.10.1999 18.10.1999
OZV č. 3/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška Obce Žinkovy č. 2/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.06.1998 16.06.1998
OZV č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 21.12.1992

Rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2021 06.09.2021
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2021 17.08.2021
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2021 13.07.2021
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2021 03.06.2021
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2021 11.05.2021
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2021 12.04.2021
I. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2021 15.03.2021
Rozpočet na rok 2021 06.01.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 06.01.2021
XI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 29.12.2020
X. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 10.12.2020
VIII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 07.10.2020
IX. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 07.10.2020
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 15.09.2020
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 14.08.2020
Závěrečný účet městyse Žinkovy za rok 2019 13.07.2020
Výkaz FIN 2 -12/2019 13.07.2020
Výkaz zisku a ztráty 2019 13.07.2020
Příloha 2019 13.07.2020
Zápis inventarizační komise 2019 13.07.2020
Rozvaha ÚSC 2019 13.07.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 13.07.2020
Tabulky finančního vypořádání 2019 13.07.2020
Výkaz PO - rozvaha 2019 13.07.2020
výkaz PO - příloha 2019 13.07.2020
Výkaz PO - výkaz zisku a ztráty 2019 13.07.2020
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 25.06.2020
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 26.05.2020
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 11.05.2020
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 12.03.2020
I. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2020 30.01.2020
Rozpočet na rok 2020 06.01.2020
ZŠ a MŠ Žinkovy - rozpočet na rok 2020 06.01.2020
ZŠ a MŠ Žinkovy - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 ke schválenému rozpočtu 2020 06.01.2020
Rozpočet na rok 2020 20.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 20.12.2019
XI.ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2019 17.12.2019
X. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2019 27.11.2019
IX. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2019 04.11.2019
VIII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 01.10.2019
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 06.09.2019
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 12.08.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 04.07.2019
Plnění rozpočtu za rok 2018 04.07.2019
Výkaz plnění rozpočtu 04.07.2019
Rozvaha 04.07.2019
Výkaz zisku a ztráty 04.07.2019
Příloha 04.07.2019
Inventarizační zpráva za rok 2018 04.07.2019
Finanční vypořádání 04.07.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 04.07.2019
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 21.06.2019
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 22.05.2019
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 29.04.2019
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 27.03.2019
I. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 01.03.2019
Rozpočty - Schválený rozpočet 07.01.2019
XI ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 31.12.2018
X. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 10.12.2018
IX. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 14.11.2018
VIII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 10.10.2018
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 11.09.2018
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 22.08.2018
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 11.07.2018
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 06.06.2018
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 11.05.2018
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 03.05.2018
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 09.04.2018
I: ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 14.03.2018
VIII.ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 21.12.2017
Rozpočet na rok 2018 19.12.2017
VII.ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 15.12.2017
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 16.11.2017

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2016 01.06.2017