Navigace

Obsah

IROP

Projekt Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice pro JPO III Žinkovy

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003268

 

Cílem projektu bylo:

 

 

Klíčové aktivity projektu:

Výstup projektu:

 

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 36. výzvy - STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  

Specifický cíl

SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

 

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %

státní rozpočet - 5 %

Náhled HZ

HZ zpředu HZ 2
HZ 3 HZ 3