Navigace

Obsah

Územní plán

Výkresy - odůvodnění

O1A_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST A_1_5000                         pdf      10 744 kB
O1B_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST B_1_5000 pdf   9 215 kB
O2_ŠIRŠÍ VZTAHY-1_25 000  pdf   5 013 kB
O3A_VÝKRES ZPF_ČÁST A_1_5000 pdf   2 575 kB
O3B_VÝKRES ZPF_ČÁST B_1_5000 pdf   2 332 kB

 

Výkresy - výrok

N1A_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ_ČÁST A_1_5000 pdf 2 703 kB
N1B_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ_ČÁST B_ 1_5000 pdf 2 743 kB
N2A_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST A_1_5000 pdf 3 596 kB
N2B_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST B_ 1_5000 pdf 3 367 kB
N3A_VÝKRES VPS_ČÁST A_ 1_5000 pdf 2 526 kB
N3B_VÝKRES VPS_ČÁST B_1_5000 pdf 2 274 kB
N4A_DOPRAVA _ČÁST A_1_5000 pdf 2 893 kB
N4B_DOPRAVA _ČÁST B_1_5000 pdf 2 995 kB
N5A_TI-KANALIZACE,VODOVOD_KOKOŘOV_ 1_2500 pdf    748 kB
N5B_TI-KANALIZACE,VODOVOD_ŽINKOVY_ 1_2500 pdf 1 285 kB

 

Zpráva

UP ZINKOVY_20130606                                                     pdf 5 345 kB

 

Ostatní

BŘEZÍ u ŽINKOV_ZPF xls        70 kB
KOKOŘOV_ZPF xls        95 kB
UP ZINKOVY_20130606 doc 20 242 kB
ŽINKOVY_ZPF xls       125 kB

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žinkovy za období 10/2013 - 10/2017