Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh závěrečného účtu městyse Žinkovy za rok 201823.05.201930.06.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 201821.05.201906.06.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška16.05.201901.06.2019
Dopis vlastníkům lesa - Kalamitní přemnožení kůrovce15.05.201931.10.2019
Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Žinkovy, konaného dne 17.04.201915.05.201931.05.2019
Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu07.05.201926.05.2019
Oznámení k omezením na komunikacích a vedení objízdných tras02.05.201930.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 201926.04.201928.05.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ pro Plzeňský kraj - nebezpečí požárů23.04.2019
Svazek obcí okr. Plzeň-jih pro odpad. hosp. - Návrh rozpočtu na rok 2019 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2020 - 202212.04.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 201910.04.201926.05.2019
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obvodu městyse Žinkovy pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 201905.04.201926.05.2019
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku městys Žinkovy za rok 201805.04.201930.06.2019
OZNÁMENÍ o provádění stavby dle projektu vypracovaného společností OMEXOM GA Energo s.r.o.03.04.201930.06.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 201925.03.201926.05.2019
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1. 2. 201922.03.201931.12.2023
Žinkovy - Pasport místních komunikací22.02.2019
Svazek obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení o zveřejnění04.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/201831.01.201931.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 202207.01.201931.12.2022
Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů19.12.201831.12.2019
ZŠ a MŠ Žinkovy - návrh rozpočtu na rok 2019 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke scvhálenému rozpočtu 201905.12.201831.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství17.10.2018
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 -2021 - NÁVRH10.04.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/201706.03.201807.03.2021
OZNÁMENÍ o vyvěšení dokumentů23.10.2017
ODPOVĚĎ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM30.08.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za r. 201603.07.2017
SMĚRNICE Úřadu městyse Žinkovy č. 02 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu29.03.2017
ROZPOČTOVÝ VÝHLED24.02.201731.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/201617.01.201718.01.2020
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků09.11.2016
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi městys Žinkovy a město Nepomuk09.09.2016
Strategie rozvoje městyse Žinkovy 2015 - 202015.03.2016
INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb.07.05.201431.12.2023
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy26.09.2013
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ŽINKOVY25.09.2013
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků21.11.2012

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad19.12.2018
OZV č. 1/2018, o zrušení OZV č. 4/200412.06.2018
OZV č. 2/2018, kterou se vydává požární řád městyse11.06.2018
OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad08.01.201625.01.2016
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Žinkovy01.04.2015
OZV č. 1/2014, kterou se stanovují providla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Žinkovy a vymezuj prostory pro volné pobíhání psů07.03.2014
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů07.03.2014
OZV č. 3/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt07.03.2014
OZV č. 5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství07.03.2014
OZV č. 4/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity07.03.2014
OZV č. 6/2014, kterou se zrušuje OZV č. 6/200707.03.2014
OZV č. 2/2013 o zrušení OZV č. 2/200311.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2013 - Územní plán Žinkovy25.09.201311.10.2013
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy25.09.201315.01.2014
OZV č. 6/2007 o zákazu spalování některých druhů paliv a o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v obci19.02.200719.02.2007
OZV č. 6/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1993, ve znění vyhl. č. 2/1999 a vyhl. č. 1/2003, o rodičovském příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny Základní školy Žinkovy07.12.2004
OZV č. 5/2004 - Požární řád obce16.08.200431.08.2004
OZV č. 3/2004 o místních poplatcích19.04.200403.05.2004
OZV č. 4/2004 o provádění majetkoprávních úkonů obce19.04.200403.05.2004
OZV č. 3/1999 o pohybu zvířat na veřejném prostranství01.10.199918.10.1999
OZV č. 3/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška Obce Žinkovy č. 2/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí01.06.199816.06.1998
OZV č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí21.12.1992

Rozpočet

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
201601.06.2017