Navigace

Obsah

Vlastivědná sbírka Žinkovska(muzeum)

Tématické okruhy sbírky jsou:

Časově je zachyceno období od doby kamenné přes středověk až po druhou světovou válku. Doklady o osídlení Žinkovska ve starší a střední době kamenné  ve sbírce nejsou.

 

Expozice vlastivědné sbírky se nachází v přízemí budovy Úřadu městyse Žinkovy č.p. 84 na náměstí v Žinkovech.

Návštěvu pro větší skupinu nutno telefonicky objednat!

Tel.kontakt :
infocentrum 371 593 205

starosta Jan Řežábek 603 195 068

 Muzeum