Navigace

Obsah

Stránka

Pátek 31. 10. 2014 - knihovna uzavřena

Vedoucí knihovny v Žinkovech oznamuje, že v pátek 31. 10. 2014 bude veřejná knihovna v Žinkovech uzavřena.

30. 10. 2014

Lampionový průvod ve Březí

Zveme Vás v sobotu 1. 11. 2014 od 17:00 hodin do Březí na lampionový průvod. Bližší informace najdete na plakátku v příloze.

29. 10. 2014 Zobrazit více

Dovolená - MUDr. Červená

Praktická lékařka MUDr. Červená oznamuje, že ve dnech 30. 10. - 6. 11. 2014 bude čerpat dovolenou. V Žinkovech ji bude zastupovat MUDr. Ládová v pondělí, úterý a čtvrtek, vždy od 11:30 do 12:30 hodin.

21. 10. 2014

Informace o přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 12. 11. 2014 - podrobnosti viz příloha.

21. 10. 2014 Zobrazit více

Zvolení členové zastupitelstva městyse Žinkovy ve volbách konaných ve dnech 10. - 11. 10. 2014

Přehled nově zvolených členů zastupitelstva městyse Žinkovy najdete v přiložené tabulce.

16. 10. 2014 Zobrazit více

Dovolená - MUDr. Mášková

Zubní lékařka MUDr. Mášková bude ve dnech 10. - 20. 10. 2014 čerpat dovolenou. Zastupovat ji bude MUDr. Zdařil v Nepomuku.

9. 10. 2014

Bazárek dětského oblečení

- koná se v sobotu 1. 11. 2014 od 15:30 hod. v Klubu sv. Václava v Žinkovech. Bližší informace na plakátku v příloze.

7. 10. 2014 Zobrazit více

Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí

V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.

Projekt "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí", jehož součástí je i brožura Obezřetnost se vyplácí, je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR a Plzeňským krajem.

Více informací o projektu i o brožuře naleznete zde: http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/obezretnost-se-vyplaci?src=131

http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/zprostredkovani-pujcek-pomoc-nebo-pohroma?src=131

30. 9. 2014

Pojeďte s námi na HOBBY!

ZO ČZS Žinkovy pořádá zájezd na HOBBY PODZIM v Českých Budějovicích v sobotu 18. 10. 2014. Cena zájezdu je 200,-- Kč. Zájemci, hlaste se v Infocentru Žinkovy (371 593 205) do 9. 10. 2014.

11. 9. 2014 Zobrazit více

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ žádá ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - viz příloha.

10. 9. 2014 Zobrazit více

Stránka