Navigace

Obsah

Vácslav Hataj Úslavský

  Narodil se 03.08.1910 v Nevotníkách na horní Úslavě, pod Zelenou Horou. Po absolvování piaristické školy v Nepomuku studoval v Plzni a po krátkém působení ve Vídni a Drážďanech zakotvil jako grafik Národní banky československé. Vedle záliby v tomto oboru však proslul jako regionální sběratel české lidové slovesnosti.

  Jako člen Kruhu přátel českého jazyka vydal sbírku svých 186 básní „ V svitu kaštanů“, které opěvují krásu předmětů, kterými se venkovský člověk stýkal po celý život.

  Jeho záliba v etnografii je přítomna v rukopisném díle „Na rodné Úslavě“, které popisuje lidové zvyky, pohádky, tance a hry, používání léčivých bylin a stará řemesla.

Jako vynikající kreslíř ozdobil řadu regionálních tiskovin - Klub přátel Žinkov v Praze - a je autorem mnoha půvabných kreseb a "alšovskou" ornamentikou.